Archiv rubriky: ajax

Fotoalbum v NETTE (flickr style)

Již delší dobu plánuji, že přepíšu dávno nevyhovující fotoalbum oddílu BVÚ.

Nevýhody současného alba:
Viditelné:

 • malé náhledy (generuje je aplikace)
 • v případě aktualizace fotek, není dostupné
 • závislost na datumu souboru (pokud se nepovedlo nahrání, bylo tam nesmyslné datum)

Neviditelné:

 • složité nahrávání fotek (přes již prastarou aplikaci Olympus Camedia Photoalbum)
 • proprietální databáze Olympus Camedia Photoalbum postavená na MS ACCESS 1997, bez rozumné možnosti rozšíření
 • nesnadná správa stránek v prostředí MS – ASP (VB SCRIPT)
 • závislost na datumu souboru – musel se dodržovat speciální postup jinak se o datum přišlo, případně se musel synchronizovat s EXIF informacemi

Co čekám od nového alba:
Vyditelné:

 • rozumné rozhraní odpovídající době
 • možnost větší interakce se stránkami – TOPování fotek, komentáře, TAGy, …
 • větší propojení stránek oddílu (www, stream, fotoalbum)

Neviditelné:

 • sjednocení platforem webů
 • moderní programátorské prostředí (NETTE, jQuery)
 • lepší správa, menší závislost na proprietálním prostředí

Požadavky na nové fotoalbum:
Vyditelné:

 • rychlost
 • přístupnost
 • maximální orientace na prohlížení fotek – je to fotoalbum že!

Neviditelné:

 • minimální závislost na databázi
 • maximální jednoduchost nahrávání fotek

Pro představu uvedu postupy nahrávání fotek:
Postaru:

 • stáhnout fotky v něčem co nemění datumy souborů
 • protřídit
 • zmenšit v něčem co nemění datumy souborů
 • zabalit do ZIP archívu – aby při nahrávání na FTP se nezměnily datumy souborů
 • nahrát archiv na FTP
 • přes vzdálenou plochu na serveru v aplikaci Olympus Camedia Photoalbum vytvořit složku – od otevření aplikace je fotoalbum na webu nedostupné, jelikož si aplikace drží výhradní přístup
 • najít na disku vytvořenou složku (stromová struktura má formát: /ALBUM/001/001/038/019/)
 • nakopírovat fotky z archivu
 • otevřít vytvořené album ve Olympus Camedia Photoalbum – dojde k pomalému vytvoření náhledu a indexaci fotek
 • dříve se ještě v rámci speciální aplikace řešily publikované fotky, to již před časem odpadlo…
 • velké originály popsat a zazálohovat
 • Nově:

  • stáhnout fotky
  • protřídit
  • nahrát na FTP do pojmenované složky (tady ještě uvažuji o použití SAMBA protokolu a ukládání fotek na Windows share, který je pro běžné uživatele dostupnější)

  Úspora kroků je zřejmá!

  Na co se můžete těšit v dalších kapitolách?

  • zpracování fotek – od nahrání až po prezentaci
  • prezentace fotek na celou obrazovku prohlížeče – kdo zná flickr ví o čem píšu

  Zamezní propagace submitu odeslání vnořeného formuláře

  Pokud potřebujeme vyvolávat submit událost vnořeného formuláře a zároveň omezit odeslání vnějšího, tak musíme použít následující postup.
  Pro názornost máme následující příklad:

  <form id="frm">
  	<!-- nějaké formulářové pole -->
  	<!-- kus HTML -->
  	<!-- následuje INPUT, který se odesílá pomocí AJAXu, jak na click, tak na klávesu enter -->
  	<input name="zprava" id="zprava" type="text" />
  	<input type="button" id="sb_submit" value="Odeslat" />
  	<!-- kus HTML -->
  </form>

  A pomocí následujícího JavaScriptu docílíme kýžené funkcionality.

  $(function() {
  	var enter = false;		// pomocná proměnná
  	$('#frm').submit(function(e) {
  		if (enter) {		// pokud byl stisknut enter v poli, které nesouvisí s hlavním formulářem (viz nastavení níže) ...
      			enter = false;	// ... proměnou vynulujeme pro další použití ...
      			return false;	// ... tak odeslání vnějšího formuláře neprovádíme
  		}
  	});
   
  	// odeslání na stisk klávesy enter
  	$('#zprava').keydown(function(e) {
  		if (e.keyCode == 13) {	// došlo ke zmáčknutí klávesy enter
  			enter = true;	// nastavíme pomocnou proměnou na TRUE
  			send();		// odešleme data
  		}
  	});
   
  	// odeslání na událost onClick
  	$('#sb_submit').click(function(e) {
  		send();
  	});
  });

  Automatické dotahování údajů o podnikatelích z databáze ARES

  Někde na internetu jsem viděl jak po zadání IČ se zbytek údajů o živnostníkovi/firmě dotáhl sám. A jelikož jsem si chtěl o tuto možnost rozšířit i své personální účetnictví, tak jsem pátral jak na to.

  O databázi ARES jsem se dozvěděl již dříve, ale nikdy jsem se nedostal k samotné implementaci. Až dneska jsem narazil na článek Radka Hulána, řešící přesně toto a tak jsem si řekl, že se na to podívám.

  Zdroj dat: Databáze ARES
  Script: MyEGO blog

  Script po úpravě na straně serveru (jedná se o NETTE akci):

  public function handleLoadInfo($IC) {
  	$this->payload->firma = array();
    	// dá se vybrat hned z několika zdrojů dle potřeby http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares_xml.html.cz#k3
  	define('ARES','http://wwwinfo.mfcr.cz/cgi-bin/ares/darv_bas.cgi?ico=');
  	$ico = intval($IC);
  	// nemohl jsem použít kvůli omezení na serveru, nahradil jsem pomocí CURL
  	//$file = @file_get_contents(ARES.$ico);
  	if ($curl = curl_init(ARES.$ico)) {
  		curl_setopt($curl, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
  		$content = curl_exec($curl);
  		//$info = curl_getinfo($curl);
  		curl_close($curl);
  		$xml = @simplexml_load_string($content);
  	}
  	$a = array();
  	if (isset($xml)) {
  		$ns = $xml->getDocNamespaces();
  		$data = $xml->children($ns['are']);
  		$el = $data->children($ns['D'])->VBAS;
  		if (strval($el->ICO) == $ico) {
  			$a['ico'] 	= strval($el->ICO);
  			$a['dic'] 	= strval($el->DIC);
  			$a['firma'] = strval($el->OF);
  			$a['ulice']	= strval($el->AA->NU).' '.strval($el->AA->CD).'/'.strval($el->AA->CO);
  			$a['mesto']	= strval($el->AA->N).'-'.strval($el->AA->NCO);
  			$a['psc']	= strval($el->AA->PSC);
  			$a['stav'] 	= 'ok';
  		} else {
  			$a['stav'] 	= 'IČ firmy nebylo nalezeno';
  		}
  	} else {
  		$a['stav'] 	= 'Databáze ARES není dostupná';
  	}
  	$this->payload->firma = $a;
  	$this->sendPayload();
  }

  Script po úpravě na straně uživatele:

  <script type="text/javascript">
    <!--
  	$('#frmkontakt-IC').change(function(event) {
  		$.getJSON({link loadInfo!}, {'IC': $('#frmkontakt-IC').val()}, function(payload) {
  			if (payload.firma.stav == 'ok') {
  				$('input[name=DIC]').val(payload.firma.dic);
  				$('input[name=prijmeni]').val(payload.firma.firma);
  				$('input[name=ulice]').val(payload.firma.ulice);
  				$('input[name=mesto]').val(payload.firma.mesto);
  				$('input[name=psc]').val(payload.firma.psc);
  			} else {
  				alert(payload.firma.stav);
  			}
  		});
  	});
  	-->
  </script>

  Chtělo by to ještě doladit o podmínky kdy co a jak vypisovat, spojovat (číslo orientační a popisné, město a čtvrť, atd.), ale jako referenční implementace to je dobrý základ.